30/06/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Zobahan Isfahan

19:30

2 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

36

42

43

50

67

77

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
11
6
18
22
27 73 70
19
2 78 23
3
33 59 17

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

12
30
20
70
14
17
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7
2 90 90
33
21
8
3
1
17 75 14
88
9 87 11

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
22
15
28
74
14
90