30/06/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Peykan Tehran

18:40

2 : 3

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

جعفر مهاجر

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

5

20

28

50

75

80

86

93

94

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 57 90
4
1
14
17 64 40
20
7
2
99
5
8 90 11

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
40
77
13
18
90
11

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
11 67 20
70
45
6
23 56 22
18 61 3
8
5
7

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

22
4
30
12
20
24
3