25/06/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

18:30

1 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

32

38

40

69

72

73

85

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 88 8
4
17 70 14
7
66
24
13 54 10
2
1
6
5

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
8
10
14
20
55
28

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
11
30 82 17
6
19
2
3 75 23
18
22
27 46 70

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

40
17
23
33
20
70
24