25/06/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Sepahan Isfahan

17:00

0 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

22

25

45

45

73

83

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
8 70 10
2
77 64 7
1
5
6
33
23 59 9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
10
9
11
26
4
27

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
11
3 46 18
7
17
16 46 37
5
30
55
9

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
18
27
1
20
37
23