20/06/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Zobahan Isfahan

18:45

1 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

حسين رحيمي پور

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

38

45

66

68

73

78

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
12
11
30 82 70
6
27 82 17
19
2
3
23
33 80 7

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
20
18
22
70
24
17

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 85 20
3
1
23
2 68 18
30 65 8
88
6
7
16

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

24
75
18
14
8
10
20