20/06/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Perspolis Tehran

17:15

0 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

حسن ظهيري

داور چهارم

پيام حيدري

رخداد های بازی

26

35

80

83

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
13
4
70 69 8
9 80 22
1
10
11
18
77 90 80
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
17
23
8
80
22
44

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 90 77
4
17
7
1
6
5
13
10 46 24
2
14 54 66

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

66
77
20
55
28
24
8