22/05/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Foolad Khouzestan

18:50

1 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

محمد ملکي

کمک داور اول

سعيد رحيمي مقدم

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

15

54

75

78

78

89

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
21 68 30
8
6
88 76 32
70 33 17
24
1
40
15
77

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
11
22
17
27
30
32

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24
7 64 8
6
9
3
11 82 90
2
21
23 66 27

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
28
19
1
8
90
5