21/05/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saba Qom

20:30

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 50000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

محمد رضا اکبريان

رخداد های بازی

36

41

60

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
3
1
23
6
88
8
10 80 14
7 86 77
16
4 69 70

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
20
77
18
14
22

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 81 8
13
4
9 64 70
19
1
10
11
18
77
15

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
70
8
80
22
12