21/05/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Gostaresh Foulad

20:15

1 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

12

25

29

41

58

88

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
14
16
11 59 7
6
1
29 91 99
2
8
61 77 9
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

40
70
12
5
99
7
9

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7 73 23
12
30 81 17
6
18
27
19
2
3
33 46 11

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
20
22
70
14
17
23