21/05/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Teraktorsazi Tabriz

18:00

0 : 2

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

شاهين حاجي بابايي

رخداد های بازی

12

26

30

43

56

61

63

86

92

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 68 66
4
17
7
14 46 24
1
6
5
13
10 86 77
2

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

66
77
16
28
24
21
8

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 58 23
6
3
7
17
16
8
5
30
55

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
13
2
1
23
9