17/05/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Peykan Tehran

18:00

3 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 7200

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

حميد سبحاني

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

23

25

25

26

27

51

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 57 14
4
10 57 17
5
8 78 11
90
1
40
7
2

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
31
11
17
18
14
99

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 89 77
4
17 85 8
7
14 80 66
1
6
5
13
10
2

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

66
77
16
28
24
21
8