15/05/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Abadan

20:30

1 : 2

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 55000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

علي ميرزابيگي

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

58

66

66

86

93

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
5
7
20 88 2
3
10 84 9
4 77 11
17
6

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
13
11
12
33
30
2

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7
11
2 82 88
1
17 74 16
9
21
8 71 18
15
3

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
22
88
14
55
24
18