11/05/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Teraktorsazi Tabriz

20:45

0 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

21

64

78

78

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 82 77
4
17 84 14
7
1
6
5
24
13
10
2

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

66
77
14
25
28
21
8

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
5
7
6
20
11 68 17
3 76 9
10
4

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
12
33
30
19
2
17