05/05/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Perspolis Tehran

20:45

0 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 16500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

حميد حاج ملک

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

43

68

72

80

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 77 9
13
4
70
1
10 73 8
11
18 85 22
77
15
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
9
8
80
22
12

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 59 17
21
18 82 20
4
14
5
7 56 11
10
9
3
22

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
19
17
11
20
33