04/05/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Khouzestan

18:00

2 : 2

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

حمزه علي سليمي

کمک داور دوم

مهدي مرجان زاده

داور چهارم

حميد حاج ملک

رخداد های بازی

14

35

55

58

60

64

69

72

86

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70 94 17
6 69 24
8
12
20
5
7 91 14
3
23

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

28
4
17
30
14
33
24

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 76 4
17 72 14
7 83 77
24
1
6
5
13
8
10
2

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

4
77
25
16
28
21
14