لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سپيدرود رشت 0 ذوب آهن اصفهان 0 1397/07/27 16:00
week 24 ذوب آهن اصفهان 0 سپيدرود رشت 0 1398/01/15 18:45
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپيدرود رشت 1 ذوب آهن اصفهان 2 1396/08/29 14:30 سردار جنگل
week 27 ذوب آهن اصفهان 3 سپيدرود رشت 0 1397/01/18 17:00 ذوب آهن فولادشهر