لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شهرداري بم 2 سپيدرود رشت 2 1400/11/04 14:00
week 24 سپيدرود رشت 0 شهرداري بم 2 1401/02/26 19:45