لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپيدرود رشت 1 نیروی زمینی تهران 1 1400/09/24 14:00
week 19 نیروی زمینی تهران 0 سپيدرود رشت 2 1401/01/22 20:10