11/10/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Esteghlal Ahvaz

14:30

2 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 268

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

حمزه علي سليمي

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

3

55

61

66

71

87

89

93

95

95

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
22
3
20
24 59 13
19
7 81 21
14
30
40
17 65 26

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
26
21
32
36
44

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

36
35 75 8
3
16 60 27
22
99
24 53 4
90
19
20
15

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

5
21
18
77
27
4
8