09/02/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Zobahan Isfahan

18:00

0 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

محمد ملکي

کمک داور اول

محمد راهي

کمک داور دوم

رضا قيم

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

34

68

74

80

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
77
13 84 20
12
23
3
7 86 25
30 90 24
16
4
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

1
61
21
25
20
24
19

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

99 46 14
22
8 91 40
3
63
18
10
32 46 23
13
4
93

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
14
40
88
5
21
23