24/02/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Zobahan Isfahan

18:00

2 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

35

37

55

55

59

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 70 30
12
7
25
23 58 11
18
3 64 19
16
4
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

40
11
20
24
30
19
33

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
2
5
6 43 12
9 75 3
23 64 17
4
1
13
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
3
12
20
22
14
24