21/01/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Padide Khorasan

17:30

2 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

ياسر همرنگ

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

4

16

45

62

82

83

84

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
1
23 75 14
18
10
6 84 8
13
7
93 53 32
5
21

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

99
22
8
3
14
32
63

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
14
5
4
76
70 76 23
42 92 32
1
6
2
10 68 22

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
22
24
16
18
32
40