05/02/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Sepahan Isfahan

17:00

0 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حمزه علي سليمي

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

14

48

90

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 76 33
8 66 37
74
6
39
18 80 7
35
10
12
2
9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
7
37
33
77
70
27

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 66 25
8
14
4
76 88 9
13
22
1
6 76 77
2
10

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
40
77
25
42
32
15