07/10/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:00

0 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

سعيد آلوردي

داور چهارم

غلام رضا جباري

رخداد های بازی

46

55

56

80

88

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
4
77 92 23
6
66
5
8
40 74 2
88 46 10
24
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
10
22
23
18
2

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 81 25
23
8
5
22
17 46 76
2
10
13 75 42
40
77

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

76
1
25
33
41
42
32