20/01/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Saipa Tehran

18:00

4 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

3

6

14

36

36

67

74

85

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
18
4 51 28
7
12 59 11
22 46 1
23
5
2
16
10

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
19
29
20
28
11
25

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 82 23
93 87 20
8
22
12
6
18 75 29
21
10
11
13

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

1
20
4
29
16
15
23