08/11/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Malavan Anzali

15:00

1 : 1

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

فريد اميدوار

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

10

15

18

42

63

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
3 79 66
30 57 17
6
10
99
15
22
25
14 36 88
9

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

17
16
33
12
66
11
88

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
26
20 74 39
25
30
40
44
17
21
24
19 80 38

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

32
36
38
29
45
31
39