16/12/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Teraktorsazi Tabriz

17:30

1 : 1

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 80000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

13

37

39

49

49

49

55

95

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
10 87 15
77 46 4
6
1
66
5
19 67 8
3
24
2

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
4
90
27
8
40
44

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 73 19
27
1
70
10
8
23
6
77 84 18
15
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
19
4
29
55
18
3