23/11/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saipa Tehran

15:00

1 : 2

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

45

59

79

87

92

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
13
8
18
1
4 84 19
10 79 28
7
14 71 25
5
16

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
30
28
22
23
19
61

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 46 39
37 66 74
1
66
21
18
17 59 8
12
2
29
9

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
8
74
39
77
35
4