22/01/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

16:30

1 : 2

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 2300

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

24

59

60

63

69

76

87

87

88

89

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 62 11
77
6
8 64 27
66
5
19 76 4
3
24
2
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
4
55
27
18
40
88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 59 11
77
8
9
33
23 83 13
18
3
12
30 77 25
4

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

40
13
25
24
61
11
2