24/02/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Tehran

18:00

0 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 80

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

44

67

69

72

80

80

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
8 75 25
14 82 70
5
4
76 62 77
13
1
6
2
10

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
77
70
25
42
32
15

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
18
1
7 64 30
11
12 85 25
23
5
2
16 74 10

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
20
28
22
14
25
10