30/11/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Rahahan Tehran

15:30

0 : 0

هفته 21

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

حميد رضا کنعاني

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

11

47

79

90

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 89 34
55
18
9
21
72
44
7 76 70
17
23

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
1
70
28
31
34
3

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
10
15
19 69 77
5
22
11
25
14 77 12
99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

3
30
40
77
33
12
88