29/11/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Sepahan Isfahan

15:15

2 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

13

27

43

59

83

90

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8 72 37
66
21
33
18
77 77 7
10
12
29
4 46 9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

3
7
37
74
39
35
9

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
10
77
6
1
66
27 69 24
19 80 90
8 46 11
3
2

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
11
90
5
40
24
44