09/02/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Malavan Anzali

18:00

4 : 2

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

8

10

46

56

60

61

67

89

93

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
30
40
10 78 19
5
33
25 65 32
14 48 3
9
99
15

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

3
11
19
44
32
66
16

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 66 15
10
77
6
1
66
5
8 74 19
3
24 91 4
2

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
4
55
19
40
44