26/09/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saba Qom

16:20

1 : 0

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

18

26

37

44

77

88

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5 56 28
8
17
1
4 69 19
6
18
21
11
13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
12
19
16
15
23
28

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77
11 92 88
5
2
15
24 75 28
4
10 85 19
1
34

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
22
19
28
14
88
55