08/09/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Saba Qom

14:30

1 : 2

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 450

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

فريد اميدوار

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

15

44

47

54

58

74

84

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5
8
17
1
4
6
18 76 28
21
10
13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
30
16
25
15
23
28

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
23
3
10
15
22
18
70 57 12
20 46 27
40
4

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

2
5
8
12
9
21
27