29/08/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Naft Tehran

15:15

2 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 2200

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

فرهاد مروجي

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

12

33

36

45

61

85

92

94

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 59 23
8
14
5
76
3 25 10
70 65 77
15
2
13
40

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
77
22
30
17
32
10

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
1
8 71 6
20
21
18
47
10
12
4 60 7
9 80 37

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
7
37
33
6
39
35