24/07/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Tehran

15:00

1 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 22000

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

حسين طالقاني

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

3

45

48

51

59

82

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
2
34 54 4
8
15
10 86 77
1
55
3 54 14
20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
77
4
22
24
14
21

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8
1
13 70 23
10
19
6
7
5 37 4
14 92 21
18

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
4
11
32
88
21
23