24/07/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saba Qom

18:24

1 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

مهدي الوندي

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

21

45

50

71

85

88

90

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5
8
17
1
19 61 18
6
21
11
13
28 3 20

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
30
16
27
15
18
4

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
16
1
70 67 14
20
8
11
6
77 76 18
15
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
3
19
29
23
14
18