24/06/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Malavan Anzali

17:30

0 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

53

64

65

85

85

86

86

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 84 24
8
13
9
15
5
1
10 75 6
11
25 66 19
14

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
40
6
19
20
22
24

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
8
9
1
38 69 14
13
12 76 15
3 85 18
24
23

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
18
21
28
15
33
6