30/06/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Tehran

18:45

2 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 14000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

غلام رضا جباري

رخداد های بازی

52

56

58

62

65

73

87

92

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 93 15
8 80 70
5
4
3
17
2
7 77 77
10
13
40

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
6
77
22
70
30
15

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 63 14
5
2 92 77
4
20
34
28 79 3
10
1
55

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
19
14
21
88
3