29/05/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Saipa Tehran

19:15

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

31

32

46

50

64

81

85

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 73 10
8 65 61
18
9 56 6
3
22
4
19
7
11
5

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
1
61
10
30
29
2

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10 65 9
17
2
5
11
23 54 7
1
6 75 27
20
13

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
24
9
3
27
28
22