03/07/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Perspolis Tehran

16:20

0 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 20000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

سعيد بخشي زاده

رخداد های بازی

10

14

36

40

65

72

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 85 16
27
1
9
8
14 73 70
20
10 93 4
11
6
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
16
70
19
4
23
77

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
6 76 10
8 75 7
5
18
19
3
2
1
99 63 17

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
7
10
22
23
17
40