24/06/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

17:30

0 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

64

76

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
77
6
8
5
19
3
2
1
99 77 17

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
4
22
23
17
18
40

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 75 11
7
8 89 6
21
33
18
47
35
10
12
20

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
37
1
14
6
39
15