22/05/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Perspolis Tehran

19:25

4 : 2

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 12500

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حسن ظهيري

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

9

11

13

33

36

36

36

39

63

65

67

70

81

88

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
88
27
70 75 14
3 60 15
4
23
10
11
9
18

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
20
19
12
14
6
15

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
3
8
47
21
6 67 18
35
10
12
9 93 14
20 83 7

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
1
14
33
39
18
15