06/11/1391

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Perspolis Tehran

0 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 90000

رخداد های بازی

45

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن