09/02/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Tehran

18:00

1 : 2

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 14000

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

33

37

42

57

71

81

88

93

93

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
33
18 69 17
3 60 88
8
15
28 85 77
24
1
9
90

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
77
2
22
74
99
17
88
13

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
35
13
4
6 75 33
5
7
23
21 80 37
27 68 10

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
36
11
37
99
28
33
10