31/01/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Peykan Tehran

17:45

1 : 2

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علي ميرزابيگي

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

39

55

71

74

80

88

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 93 17
4
1
14
77 70 15
90
2
96
5
8 88 11

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
11
17
20
29
6
12

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

94
8 59 27
86
21
14 77 90
3
2
4
31
70 66 11
9

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
28
11
22
88
44
90