26/01/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saba Qom

19:00

2 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علي اکبر عظيم پور

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

18

20

28

58

62

88

94

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 65 30
55
15
6
10
20
18
14 86 75
7 82 79
68
47

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

5
27
35
30
75
12
22
9
79

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 74 17
11
2
3
15 80 8
24 59 74
1
88
9
90

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
33
18
21
8
28
74
17
13