11/01/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Zobahan Isfahan

17:00

1 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

مهدي مرجان زاده

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

25

59

72

85

86

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
30
6
18
24
27 76 11
2
3
23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
9
20
22
70
19
17
33

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 86 29
2
11 91 37
45
3
4
17
5
7
24
96 61 22

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

77
28
29
19
22
37
14
1
26