19/12/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Khouzestan

17:30

1 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 45000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

10

13

17

20

32

35

50

50

78

93

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 76 11
2
70
45
4
27 68 22
30 28 5
7
24
3
23

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
1
19
22
17
14
5
96

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
7
4
17
15
9
19 85 18
1
10 92 25
11
77 79 70

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
66
12
44
25
28
70
18